°F | °C
invalid location provided
Οι στόχοι της νέας Διοίκησης του ΟΑΕΔ
Τρίτη, 21 Μάιος 2013 18:39

 

«Το μεγάλο μας στοίχημα είναι επιτυχία του ΟΑΕΔ στον ρόλο του,

η συγκράτηση και αποκλιμάκωση των υψηλών ποσοστών της ανεργίας και η ενσωμάτωση των πρώην Οργανισμών Εργατική Κατοικίας και Εστίας, με ταυτόχρονη επιστροφή του κοινωνικού τους μερίσματος στους εργαζόμενους». Με τον τρόπο αυτό περιέγραψε ο νέος Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου τις προτεραιότητες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ενημερωτική συγκέντρωση του προσωπικού.
Αναφερόμενος στο ρόλο των εργαζομένων στην οικοδόμηση του «ΟΑΕΔ της νέας εποχής», ο νέος Διοικητής υπογράμμισε πως θα είναι σε διαρκή διάλογο με το προσωπικό και επισήμανε πως οποιαδήποτε στόχος για να επιτευχθεί θα πρέπει να έχει τη στήριξη του. Ο κ. Αμπατζόγλου επέμεινε ιδιαίτερα στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης επισημαίνοντας ότι οι άνεργοι στους οποίους απευθύνεται ο ΟΑΕΔ είναι πέρα από τα ποσοστά και τα διαγράμματα.
Ο νέος Διοικητής προσδιόρισε αναλυτικά προς τους εργαζομένους του ΟΑΕΔ τόσο τους στόχους που θέτει ο ίδιος, όσο και τις προτεραιότητες του Οργανισμού για το επόμενο χρονικό διάστημα:
Οι στόχοι της νέας Διοίκησης
1) Προσήλωση στους Σκοπούς – Στόχους του Οργανισμού μέσα από συνεχή διάλογο με την Κοινωνία και τους Εταίρους, αλλά και σε απόλυτο συντονισμό με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
2) Βάρος στις ενεργητικές πολιτικές: Νέοι – Διατήρηση Θέσεων
3) Σύζευξη προσφοράς – Ζήτησης
4) Στήριξη στο έμψυχο Δυναμικό
5) Ενσωμάτωση ΟΕΚ – ΟΕΕ
6) Εκπλήρωση των σκοπών τους
7) Οργανισμός Φιλικός και προσβάσιμος
8) Βάρος στην Τεχνολογία
9) Όχι προγράμματα για τα προγράμματα
10) Ποιότητα – Αποτελεσματικότητα

Το Μεγάλο Στοίχημα της νέας Διοίκησης, σύμφωνα με τον κ. Θ. Αμπατζόγλου είναι η συμβολή του ΟΑΕΔ στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, δηλαδή στην αντιστροφή της ανοδικής τάσης της: «Να καταφέρουμε να οδηγήσουμε τα ποσοστά της ανεργίας σε καθοδικό κανάλι μέσω της προώθησης νέων ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης (όπως στο εμπόριο και για στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις)».
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Ο ΟΑΕΔ στηρίζεται σε 3 πυλώνες
• Προώθηση απασχόλησης
• Ασφάλιση ανεργίας
• Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Δομή διαχείρισης:
1) ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Για την ανάσχεση ανεργίας, την προώθηση απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζόμενων.
2) ΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Για μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητα, οικογενειακά, βρεφονηπιακοί σταθμοί).
3) ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ για επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

Αξονες Δράσης
1) Προγράμματα μείωσης κόστους εργασίας (π.χ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών)
2) Τοπικά προγράμματα απασχόλησης (Ρόλος ΚΠΑ)
3) Υπηρεσίες συμβουλευτικής
4) Μαθητεία – Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ)
5) Σύζευξη προσφοράς – ζήτησης
Η ενίσχυση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας και των επιπτώσεων της, είναι Κεντρική και Επείγουσα Στρατηγική επιλογή.

Οι στόχοι είναι:
• Διατήρηση των θέσεων εργασίας
• Στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση
• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Δήλωση Διοικητή ΟΑΕΔ Θ. Αμπατζόγλου: «Η ελληνική αγορά εργασίας πέραν των γενικών (διεθνών) χαρακτηριστικών έχει ιδιαίτερες αδυναμίες και ελλείψεις: Η ανεργία των νέων, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία, η αδήλωτη ή η μαύρη εργασία και η αδυναμία σύνδεσης της εκ παίδευσης και της κατάρτισης με την ζήτηση της αγοράς. Όλα αυτά είναι ζητήματα που απαιτούν ρεαλισμό, οργανωμένο σχέδιο, ευαισθησία, όχι προγράμματα για τα προγράμματα. Το νέο ζητούμενο είναι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα.
Επιζητούμε προγράμματα που διασφαλίζουν και πιστοποιούν δεξιότητες και ανοίγουν πραγματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε κυρίως την ουσιαστική, άμεση, φιλική, λειτουργική ΣΥΖΕΥΞΗ προσφοράς και ζήτησης. Άρα θέλουμε έναν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ με αρχές σύγχρονης Διακυβέρνησης, με αποτελεσματικό και μετρήσιμο management, με διαφάνεια, έλεγχο και ενεργή συμμετοχή των κοινών εταίρων. Έναν Οργανισμό ευέλικτο, φιλικό, προσβάσιμο στους πολίτες και τους νέους. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση, όπως έχει πει ο Αντρέ Μπρετόν».

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...