°F | °C
invalid location provided
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 17:05

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Παράνομες, ανελεύθερες, εκφοβιστικές, αντισυνδικαλιστικές και εκβιαστικές πρακτικές των Ε.Λ.Μ.Ε.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού Δελτίου Τύπου - Καταγγελίας μας, οφείλουμε να καταγγείλουμε στο Τριτοβάθμιο Συνδικαλιστικό μας Όργανο, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τις παράνομες και αντισυνδικαλιστικές πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές Ε.Λ.Μ.Ε. σε όλη τη Χώρα, και να ζητήσουμε την παρέμβασή της, προς αποκατάσταση της συνδικαλιστικής τάξης. Συγκεκριμένα:

Με δημόσιες ανακοινώσεις και αναρτήσεις στο διαδίκτυο πολλές Ε.Λ.Μ.Ε. σε όλη τη Χώρα, «ενημερώνουν» τους εκπαιδευτικούς ότι «Ως γνωστόν η Ε.Λ.Μ.Ε. μας, όπως σχεδόν όλες οι Ε.Λ.Μ.Ε. της χώρας, υλοποιήσαμε την απόφαση Ο.Λ.Μ.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε. να γίνεται η παρακράτηση των εισφορών μας μέσω της μισθοδοσίας...» και «επιλέξαμε οι νέες συνδρομές της περιόδου 2012-2013 να παρακρατούνται αυτόματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών» σε μηνιαίες δόσεις. Οι ανακοινώσεις αυτές δεν περιέχουν τίποτε μεμπτό, αν δεν συνοδευόταν από το κάλεσμα σε «...όσους συναδέλφους ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να είναι μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στο Δ.Σ. ...», μάλιστα μέχρι ορισμένη ...προθεσμία (!!) ή «...θα το  δηλώσουν ενυπόγραφα και με το όνομά τους σε διπλανή παρακάτω στήλη ...» (sic).

Επιχειρούν μάλιστα να εμπλέξουν σε αυτές τις εκβιαστικές καταστάσεις, ακόμα και τους Διευθυντές των Σχολείων, καλώντας «...όλους τους συναδέλφους με ΕΥΘΥΝΗ των ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και των συνδέσμων Ε.Λ.Μ.Ε., να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του εγγράφου και με αυτό τον τρόπο να εγκρίνουν την παραπάνω διαδικασία» (sic) !!

Με την παρούσα,

καταγγέλουμε

στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

τις παραπάνω ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΔΙ-ΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ και ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΕΣ πρακτικές, φαντάσματα από το συνδικαλιστικό χρονοντούλαπο άλλων εποχών, οι οποίες καταστρατηγούν:

 • Ø το Συνταγματικό δικαίωμα του κάθε συναδέλφου στην Ελεύθερη Βούληση,
 • Ø τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε εργαζόμενος το Συνδικαλιστικό όργανο που επιθυμεί να τον εκπροσωπεί,
 • Ø κάθε έννοια Συνδικαλιστικής Πρακτικής, Δεοντολογίας και Ηθικής,
 • Ø τα Καταστατικά των Ενώσεων περί εγγραφής μελών και πληρωμής συνδρομών, επειδή:
 • 1. Έχουν το θράσος να θεωρούν ότι ο διορισμός των Εκπαιδευτικών και η καταχώρησή τους στις μισθοδοτικές καταστάσεις του Υπουργείου, αποτελεί «απόδειξη» της «αυτόματης» και «εξ' ορισμού» εγγραφής τους και ως μελών των κατά τόπους Ε.Λ.Μ.Ε.
 • 2. Με προκλητικά απαξιωτικό ύφος καλούν τους συναδέλφους όχι να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ να εισπράττεται η συνδρομή τους μέσω της μισθοδοσίας τους, αλλά να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, θεωρώντας - αυθαίρετα και ανυπόστατα - ότι μέσω της μη υποβολής δήλωσης «άρνησης», τεκμαίρεται και αποδεικνύεται η εκδήλωση επιθυμίας και βούλησης εγγραφής τους ως μέλη των Ε.Λ.Μ.Ε., καταγραφής (;) τους στο μητρώο (;) μελών και υποχρεωτικής είσπραξης της συνδρομής από τη μισθοδοσία τους, μέσω της Ε.Α.Π. Επισημαίνουμε ότι:
 • Η Αίτηση Εγγραφής ως μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι προϊόν ΘΕΤΙΚΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ του εργαζομένου, και η διαδικασία της περιγράφεται στο το Ν. 1264/1982 και στα Καταστατικά των Ενώσεων.
 • Η Δήλωση Επιθυμίας να εισπράττεται η ετήσια συνδρομή των μελών μέσω της μισθοδοσίας τους, αποτελεί ανεξάρτητη πράξη, και δεν είναι ταυτόσημη με την αίτηση εγγραφής.
 • Και στις δύο περιπτώσεις προϋποτίθεται ΘΕΤΙΚΗ δήλωση του υποψήφιου (ή εν ενεργεία) μέλους, και σε καμία περίπτωση ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.
 • 3. Μάλιστα, η αίτηση ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (που ζητούν οι Ε.Λ.Μ.Ε.) θα πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. τους, ή θα πρέπει να καταγράψει ο συνάδελφος την ΑΡΝΗΣΗ του σε λίστα, «ενυπόγραφα και με το όνομά του» ...ενώπιον « ...του Διευθυντή του Σχολείου και των συνδέσμου των Ε.Λ.Μ.Ε.» !! Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος ορισμός της τρομοκρατίας, τότε ο Μπαμπινιώτης θα πρέπει να ξαναγράψει το λεξικό του !! Είναι ξεκάθαρο ότι οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν:
 • Στην ΥΦΑΡΠΑΓΗ δήλωσης εγγραφής - συναίνεσης, μέσω της υπογραφής του εργαζόμενου σε έγγραφο ότι «έλαβε γνώση» του περιεχομένου του, και
 • Στην ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΑΤΑΔΙΚΗ των εκπαιδευτικών που ασκούν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα με όποια άλλη τους επιλογή, ως δήθεν «ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ» και «ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ» μέσω της καταγραφής τους σε «λίστες αρνουμένων».
 • 4. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οφείλουν να προσκαλούν τα υποψήφια μέλη τους με ΘΕΤΙΚΟ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ λόγο, και ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΕΙΛΕΣ του τύπου: «...οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν να μην είναι μέλη του σωματείου απεμπολούν κάθε δικαίωμα που απορρέει από την Ένωσή μας, την Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι χάνουν το δικαίωμα στην Απεργία και στη Στάση Εργασίας, το δικαίωμα της συλλογικής διεκδίκησης αιτημάτων τους, το δικαίωμα εκλογής και ψήφου σε συνδικαλιστικά όργανα κ.α.» (sic) !! Πέρα από το ξύλινο, απαξιωτικό και αντισυνδικαλιστικό ύφος γραφής, το κείμενο υπολαμβάνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συνδικαλιστικές Ενώσεις που θα τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα και την κάλυψη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., διαψεύδοντας την ίδια την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η οποία μας διαβεβαιώνει () ότι:
 • ¾ Όλες οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, είναι ισότιμα μέλη της Συνομοσπονδίας μας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 • ¾ Όλα, επίσης, τα πρωτοβάθμια σωματεία - μέλη των παραπάνω Ομοσπονδιών, τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο 1264/82, έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε ως διοικήσεις των συνδικαλιστικών αυτών οργανώσεων, είτε ως φυσικά πρόσωπα - μέλη τους ...

Καλούμε

 • Ø την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και την Ο.Λ.Μ.Ε. ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ αυτές τις πρακτικές που μόνο ζημιά προκαλούν στο Συνδικαλιστικό Κίνημα,
 • Ø τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ από κάθε προσπάθεια ποδηγέτησης των συναδέλφων, με τη συμμετοχή και την «υπό την ευθύνη» τους συλλογή υπογραφών «λήψεως γνώσης» και «συμμόρφωσης-έγκρισης» της παράνομης αυτής διαδικασίας,
 • Ø τους συναδέλφους ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ και στην ψυχολογική βία που τους ασκείται.

Ο Εκπαιδευτικός που «ΕΠΙΘΥΜΕΙ», να υπογράψει για ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, να υποβάλλει το ΘΕΤΙΚΟ (και όχι το ΑΡΝΗΤΙΚΟ) αίτημά του, αβίαστα και με τη θέλησή του, στο συνδικαλιστικό φορέα που επιλέγει να τον εκπροσωπεί στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό λειτουργίας του.

Προειδοποιούμε

ότι στο όνομα της προστασίας των δικαιωμάτων των Ενώσεών μας και των Εκπαιδευτικών που είναι - ή επιθυμούν να γίνουν - μέλη τους, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. επιφυλάσσεται να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια άρσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης, με ταυτόχρονη αναζήτηση ΕΥΘΥΝΩΝ και των κατά Νόμο ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ των κατά περίπτωση υπευθύνων, καθώς και ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ των συνδικαλιστικών πράξεων που βασίζονται σε τέτοιες πρακτικές, και

προσκαλούμε

την Ο.Λ.Μ.Ε. και τις Ε.Λ.Μ.Ε. σε κοινούς αγώνες για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων, κάτω από την ΚΟΙΝΗ ΣΚΕΠΗ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ή  και με ανεξάρτητες διμερείς συνεργασίες ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, αλλά με ανοιχτές, διάφανες και συνδικαλιστικά έντιμες πρακτικές.

Η ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ που δέχονται οι εργαζόμενοι από την Τρικομματική  Κυβέρνηση των Μνημονίων και της Τρόϊκας, δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή την «πολυτέλεια» της ανάδειξης των διαφορετικών μεταξύ μας προσεγγίσεων, όσον αφορά στο παρόν και στο μέλλον της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Με πλήρη συναίσθηση:

 • ¾ της κρισιμότητας των περιστάσεων,
 • ¾ της κατασπατάλησης δυνάμεων, που αντί να εστιάζονται αποκλειστικά προς τον κοινό μας στόχο, αναλώνονται σε ανταγωνισμούς μεταξύ των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών μας, προς μεγάλη αγαλλίαση των εκάστοτε Κυβερνώντων,
 • ¾ ότι σε ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ,

απευθύνουμε

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., για διμερή συνάντηση (ή τριμερή με την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), με αντικείμενο τον συντονισμό των Αγωνιστικών Κινητοποιήσεων για τα κοινά μας αιτήματα και επιδιώξεις, προς όφελος των εργαζομένων και του Συνδικαλιστικού Κινήματος στο σύνολό του.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης