Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα671
mod_vvisit_counterΧθές351
mod_vvisit_counterAll8145969
°F | °C
invalid location provided
Εξαγορά πλασματικών χρόνων

Επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τοµέα η ρύθµιση  που αφορά τα πλασµατικά χρόνια λόγω παιδιών. Εξαγορά έως πέντε χρόνια για γονείς.

Επεκτείνεται (µετά το ∆ηµόσιο) και στα άλλα ασφαλιστικά ταµεία αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, ∆ΕΚΟ, τράπεζες, ΜΜΕ κ.ά.) η αναγνώριση µε εξαγορά έως πέντε πλασµατικών ετών για γονείς (για παιδιά ανεξαρτήτως έτους γέννησής τους). Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία τα έτη αναγνωρίζονταν δωρεάν αλλά αφορούσαν παιδιά που γεννήθηκαν µετά το 2000.

Η ρύθµιση (που εφαρµόζεται στο ∆ηµόσιο) αφορά άνδρες και γυναίκες. Ευνοεί όσους/όσες δεν είχαν θεµελιώσει δικαίωµα έως τις 31/12/2010 και είναι γονείςανεξαρτήτως του έτους απόκτησης τωνπαιδιών. Ο χρόνος αυτός είναι σε όλα τα Ταµεία ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόµενο και µέχριτοτρίτο. Λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, µε την προϋπόθεση ο ασφαλισµένος ή η ασφαλισµένη να έχει συµπληρώσει 15ετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία και τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα υπόλοιπα Ταµεία αρµοδιότητας του υπουργείου Eργασίας.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ. Σύµφωνα µε την προωθούµενη ρύθµιση - στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας -, για την αναγνώριση του πλασµατικού χρόνου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης καταβάλλεται κάθε µήνα ποσό εξαγοράς που υπολογίejagoraζεται µε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές γιατην παραπάνω αναγνώρισηκαταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις ίσεςµε τους µήνες που αναγνωρίζονται. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφληση ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο του ποσού αυτής.

Με τα ισχύοντα η εξαγορά του πλασµατικού χρόνου για τη γέννηση παιδιών στον ιδιωτικό τοµέα κοστίζει 165 ευρώ για κάθε µήνα αναγνώρισης. Για την αναγνώριση ενός έτους (ένα παιδί) θα καταβάλλονται 1.980

ευρώ (165x12 µήνες) και µε έκπτωση 1.683 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 5.940 ευρώ (165x36 µήνες) και µε την έκπτωση 5.049 ευρώ και 9.900 ευρώ χωρίς έκπτωση και στα 8.415

ευρώ µε τηνέκπτωση για τατρία παιδιά (165x60 µήνες).Πρόσθετο κόστος προκύπτει και από την υποχρέωση εξαγοράς του ίδιου χρόνου στα επικουρικά ταµεία (εκεί η εξαγορά γίνεται µε εισφορά περίπου 6%). ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ για την αναδιάρθρωση του ΣΕΠΕ - το οποίο πρόκειται να δοθεί εντός της εβδοµάδος για δηµόσια διαβούλευση - περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η µείωση εισφορών έως και κατά 50% και η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του ΕΚΑΣ, ώστε να λαµβάνεταιυπόψη το σύνολο των εισοδηµάτων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...