°F | °C
invalid location provided
Αιώνιοι 360.000 φοιτητές

Το ηλεκτρονικό σύστηµα διανοµής βιβλίων έδειξε ότι περίπου δύο στους τρεις από τους εγγεγραµµένους δεν φοιτούνfoiteites

Στην κατηγορία των αιωνίων κατατάσσονται οι δύο στους τρεις φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της χώρας.
Το στοιχείο αυτό, το οποίο καταδεικνύει µία από τις πλέον χαρακτηριστικές στρεβλώσεις της Ανώτατης Εκπαίδευσης, προέκυψε εµµέσως από τη µελέτη των συγγραµµάτων  που παρέλαβανοι φοιτητές µέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήµατος διανοµής «Εύδοξος» (http://eudoxus.gr/).

Οπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας Άννα ∆ιαµαντοπούλου, παρουσιάζοντας χθες τα πρώτα αποτελέσµατα του νέου συστήµατος, από τους περίπου 600.000 εγγεγραµµένους φοιτητές σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας µπήκαν στο σύστηµα και έλαβαν συγγράµµατα µόλις 242.444! Οπως είναι επόµενο, στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι συµπεριλαµβάνονται στους αποκαλούµενους αιώνιους φοιτητές.

Η ηλεκτρονική διανοµή συγγραµµάτων αποκάλυψε και άλλες δυσλειτουργίες του συστήµατος. Μία από αυτές είναι η ανάδειξη της εγκατάλειψης των διαφόρων περιφερειακών ΤΕΙ, τα οποία, όπως είναι γνωστό, προορίζονται για συγχωνεύσεις ή λουκέτα µετά και τις χιλιάδες κενές θέσεις που προέκυψαν σε αυτά στις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις παρά την κατάργηση της βάσης του δέκα.

ΤΑ ΕΡΗΜΑ ΤΕΙ. Για παράδειγµα, σε περιφερειακό τµήµα ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής στο πρώτο εξάµηνο έλαβαν συγγράµµατα 67 σπουδαστές και στο τρίτο µόλις 6 (!) ενώ σε τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων στο πρώτο εξάµηνο  διανεµήθηκαν 36 συγγράµµατα και στο τρίτο µόνο δέκα.

Ακόµα ένα πρόβληµα που αποκαλύφθηκε είναι οι δυσεξήγητες έως ύποπτες αποκλίσεις κόστους που υπάρχουν για τα συγγράµµατα µεταξύ οµοειδών τµηµάτων σε διαφορετικά πανεπιστήµια. Για παράδειγµα, στις επτά ιατρικές σχολές της χώρας η απόκλιση του κόστους των συγγραµµάτων ανά φοιτητή από το πιο ακριβό έως το λιγότερο ακριβό είναι 258%! Σε πολλά τµήµατα των ΤΕΙ εξάλλου, τοµέσο κόστος συγγράµµατος είναι 7,98 ευρώ, ενώ σε αντίστοιχο τµήµα 26,59 ευρώ.

«Τα ίδια τα ιδρύµαταθα πρέπει να µελετήσουν τα δεδοµένα και να αντιδράσουν. Οι σχολές οφείλουν να απαντήσουν στην κοινωνία. Χρειάζεται λογοδοσία για το κόστος των σπουδών των φοιτη τών», τόνισε η κ. ∆ιαµαντοπούλου. Η χρήση του συστήµατος «Εύδοξος» κρίθηκε ικανοποιητική από το 80% των φοιτητών, σύµφωνα µε έρευνα που παρουσιάστηκε, καθώς σε αντίθεση µε όσα συνέβαιναν παλαιότερα οι φοιτητές δήλωσαν το σύγγραµµα και τοπαρέλαβαν αµέσως χωρίς γραφειοκρατία και ταλαιπωρία, από τις πρώτες ηµέρες του εξαµήνου. Επίσης µέσω του συστήµατος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ξεφυλλίσουν διάφορα συγγράµµατα και γνωρίζοντας τις προτάσεις του καθηγητή τους και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης να κάνουν µόνοι τους την επιλογή συγγράµµατος. Στόχος είναι συγγράµµατα αλλά και σηµειώσεις να δίνονται στο µέλλον ηλεκτρονικά.

Εξάλλου, ο ειδικός γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Παπάζογλου ανέφερε ότιδεν καταργείται η πολλαπλή επιλογή συγγράµµατος και εξήγησε: «Ζητήσαµε από γραµµατείες, όπου απαιτούνται για κάποιο µάθηµα τρία ή περισσότερα βιβλία (αφορά µόνο το 3,8% των µαθηµάτων),  αιτιολογηµένη απόφαση της γενικής συνέλευσης ώστε να καλύπτονται. Οταν έρχονται στο υπουργείο Παιδείας τέτοιεςαποφάσεις γενικώνσυνελεύσεων, τις εγκρίνουµε και προχωράει κανονικά η διανοµή. Αρα είναι µύθος ότι οι φοιτητές θα πληρώσουν έστω και ένα ευρώαπό την τσέπητους για τα βιβλία».

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να προωθήσει στα πανεπιστήµια το ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο θα είναι ελεύθερο στο ∆ιαδίκτυο, έτσιώστε ο φοιτητής να έχει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα συγγράµµατα.

- Το 80% της διανοµής συγγραµµάτων µε το νέο σύστηµα ολοκληρώθηκε το πολύ έως 12 µέρες µετά τη δήλωση από τον φοιτητή.

- Για τα µαθήµατα που διδάσκονται, υπάρχουν συγγράµµατα στο 73% ενώ το υπόλοιπο 27%παραδίδεται µε σηµειώσεις.

 

Πληροφορίες - Γράφημα: TA NEA

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...