°F | °C
invalid location provided
Το αγρόκτημα του μέλλοντος:

Τηλεπισκόπηση, έλεγχος μικροκλίματος  agrokthmaμε ασύρματους αισθητήρες, αυτόματος έλεγχος άρδευσης και πολλές άλλες σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.

   Τεχνολογικές εφαρμογές, τις οποίες είναι πιθανότερο να συναντήσει κάποιος σε ...ταινία επιστημονικής φαντασίας από ό,τι στην καθημερινότητά του, βρίσκουν πλήρη εφαρμογή σ' ένα ξεχωριστό αγρόκτημα. Ο λόγος για το αγρόκτημα Μαρκινού, στη Μυρίνη του Δ. Κάμπου, στην Καρδίτσα, που μοιάζει να έχει "ξεπηδήσει" από το μέλλον.

   Χαρτογράφηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους σε πραγματικό χρόνο, χαρτογράφηση ιδιοτήτων εδάφους σε λογισμικό Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - GIS, τηλεπισκόπηση, έλεγχος μικροκλίματος με ασύρματους αισθητήρες, αυτόματος έλεγχος άρδευσης, πληροφοριακό σύστημα λήψης αποφάσεων στη διαχείριση του αγροκτήματος και συστήματα πλοήγησης, είναι μερικές μόνο από τις εφαρμογές που βρίσκουν χρήση στο πιλοτικό αυτό "αγρόκτημα του μέλλοντος".

   Το αγρόκτημα Μαρκινού συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Future Farm", που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο των Νέων Αγροτών, στην Καρδίτσα και το οποίο διευθύνει το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.).

   Το πρόγραμμα "Future Farm" ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 και ολοκληρώνεται το Δεκέμβρη του 2010. Έχει ως στόχο να αναπτύξει την πρόταση για το σύγχρονο αγρόκτημα του 2020, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, με υψηλά στάνταρ ποιότητας, ασφάλειας και ενεργειακής αυτονομίας. Χρηματοδοτήθηκε με 3.000.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), στο πλαίσιο του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου και σ' αυτό συμμετέχουν 15 πανεπιστήμια και επιχειρήσεις από 10 χώρες-μέλη της Ένωσης.

   Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και τέσσερα αγροκτήματα από τέσσερις χώρες της Ε.Ε.: τη Δανία, την Τσεχία, την Ελλάδα και τη Γερμανία. Το βασικό γνώρισμα των αγροκτημάτων αυτών είναι ότι χαρακτηρίζονται και έχουν αναδειχθεί για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία αλλά και τη χρήση σύγχρονων συστημάτων στη διαχείριση, τον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων.

   Στο αγρόκτημα του κ. Θανάση Μαρκινού καλλιεργούνται οι κλασσικές καλλιέργειες της περιοχής, κυρίως βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτηρά και μηδική, σε μια συνολική αρδευόμενη έκταση 1.400 στρεμμάτων. Η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται οικογενειακή, απασχολώντας, παράλληλα, έναν μόνο μόνιμο υπάλληλο και τρεις εποχιακούς.

   Η ξεχωριστή "ταυτότητα" του οικογενειακού- κατά βάση- αυτού αγροκτήματος έχει να κάνει με το σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό του. Χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι, επίσης, η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών για τον έλεγχο και προγραμματισμό των αρδεύσεων εδώ και πολλά χρόνια.

   Από το 2001, η επιχείρηση ξεκίνησε την έρευνα και τις εφαρμογές στη Γεωργία Ακριβείας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Καθηγητή Θ. Γέμτο. Ήδη, στο αγρόκτημα έχουν δοκιμαστεί συστήματα πλοήγησης και το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η εγκατάσταση ιδιόκτητου σταθμού βάσης RTK-GPS για επίτευξη ακρίβειας μικρότερης του ενός εκατοστού.

   Η εγκατάσταση συστήματος πλοήγησης στους Γεωργικούς Ελκυστήρες θα βοηθήσει στην αποφυγή επικαλύψεων και θα βελτιστοποιήσει τον παραλληλισμό στις καλλιεργητικές εργασίες.

   Από τη χρήση των συστημάτων αυτών, τα τελευταία χρόνια, στο αγρόκτημα του κ. Μαρκινού, προέκυψαν, όπως λέει ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημαντικές διαφορές στην παραγωγή, από περιοχή σε περιοχή, μέσα στο ίδιο χωράφι.

   Μια τέτοια εικόνα της παραγωγής του κάθε χωραφιού για κάθε χρόνο είναι πολύ πολύτιμη για την αξιόπιστη καταγραφή του ιστορικού, πάνω στο οποίο θα σχεδιαστεί η επόμενη διαχείριση. Κι αν ακόμη οι μεγάλης ηλικίας παραγωγοί έχουν ήδη στο μυαλό τους μια τέτοια εικόνα των χωραφιών που καλλιεργούν για δεκαετίες, οι νέοι σίγουρα θα δουν εδώ ένα τεράστιο όφελος.

   Συνήθως, διευκρινίζει, πολλοί νέοι γεωργοί, που αναλαμβάνουν αγροκτήματα από τους γονείς τους ή από άλλους που συνταξιοδοτούνται, αφιερώνουν τα πρώτα χρόνια στη γνωριμία και τη συμφιλίωση με τον αγρό, γεγονός που συνδέεται συχνά με μέτρια απόδοση και σπατάλη χρόνου.

   Παράλληλα, η χρήση των συστημάτων αυτών μπορεί να ικανοποιήσει και τις ανάγκες για καταγραφή, αρχειοθέτηση και ανιχνευσιμότητα, που επιβάλλουν οι κώδικες ορθής καλλιεργητικής πρακτικής και πιστοποίησης.

   Επιπλέον, αποτελούν ένα χρήσιμο βοήθημα για τον κάθε παραγωγό, ιδιαίτερα το νέο, που έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των νέων τεχνολογιών, ώστε να "κατανοήσει" τα χωράφια του και να οργανώσει καλύτερα μια μεγαλύτερης έκτασης επιχείρηση.

   Ο σύμβουλος γεωπόνος μπορεί, επίσης, να έχει ένα αποτελεσματικό "εργαλείο" στα χέρια του ώστε να βοηθήσει περισσότερο τον παραγωγό στις αποφάσεις του.

   Τι επιδιώκει όμως Γεωργία Ακριβείας (Precision Farming) που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο αγρό; Η Γεωργία Ακριβείας επιχειρεί, όπως σημειώνει ο κ. Μαρκινός, με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής, των υπολογιστών και γενικότερα της νέας τεχνολογίας, ν' αλλάξει την κλασσική καλλιεργητική πρακτική, οδηγώντας ευκολότερα στο επιθυμητό βέλτιστο αποτέλεσμα.

   Με την τεχνική αυτή, η διαχείριση του χωραφιού γίνεται σαν ένα μεγάλο πλήθος χωραφιών. Στα στοιχειώδη αυτά κομμάτια (ζώνες), οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά θεωρούνται σταθερά σ' όλη την έκταση τους. Επομένως, μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετική καλλιεργητική διαχείριση σε καθένα απ' αυτά. Αυτό, όμως, προϋποθέτει την αποθήκευση και επεξεργασία ενός τεραστίου πλήθους πληροφοριών. Η εισαγωγή των υπολογιστών, του συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και της βελτίωσης των αισθητήρων και των συστημάτων εφαρμογής μεταβλητού ρυθμού των αγροεφοδίων, συνετέλεσαν στην εύκολη, γρήγορη αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων.

   Ο νέος αυτός τρόπος διαχείρισης έχει εφαρμογή σ' όλους τους τύπους εκτατικών καλλιεργειών όπως τα κτηνοτροφικά και βιομηχανικά φυτά. Για το βαμβάκι ειδικότερα, το οποίο αποτελεί ένα προϊόν με μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση καθ' όλη τη διάρκεια του βιολογικού του κύκλου με πολλαπλές εφαρμογές λιπάνσεων, χημικών και βιορυθμιστών, η χρήση ενός τέτοιου συστήματος γίνεται χρησιμότερη.

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...