°F | °C
invalid location provided
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 ΤΟ ΤΕΙ  ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ.

Το προέκυψε από εξωτερική αξιολόγηση επιτροπής επιστημόνων διεθνούς κύρους.

Στο διάστημα 26-30 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του παραρτήματος Ναυπάκτου του ΤΕΙ Μεσολογγίου (ΤΕΣΥΔ). Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από 5μελή επιτροπή που απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους από το πανεπιστήμιο του Τορόντο, το πανεπιστήμιο της Μινεσότα, από το πανεπιστήμιο της Κύπρου καθώς και από μεγάλες εταιρίες του χώρου των τηλεπικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης η επιτροπή διενήργησε συνεντεύξεις με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Μεσολογγίου, τον Αντιπρόεδρο, τον προϊστάμενο του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και με σπουδαστές. Επίσης παρακολούθησαν διαλέξεις θεωρητικών μαθημάτων και διδασκαλία εργαστηριακών και επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη και τη λέσχη σίτισης.

Παράλληλα μελετήθηκε εκτενώς ο οδηγός σπουδών του τμήματος καθώς και τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης. Για τη διενέργεια της αξιολόγησης εξετάστηκαν γραπτά από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους, οι σημειώσεις και τα συγγράμματα που χορηγούνται στους σπουδαστές, δημοσιεύσεις - ανακοινώσεις του διδακτικού προσωπικού, πτυχιακές εργασίες, τα πρακτικά των συνεδρίων που έχει διοργανώσει και φιλοξενήσει το τμήμα καθώς και βιβλία πρακτικών εργασιών.

Στην έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στο υπό διαμόρφωση πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος, για το οποίο η επιτροπή αξιολόγησης συμπεραίνει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικό έναντι των αντίστοιχων προγραμμάτων που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Σύμφωνα με την έκθεση των αξιολογητών, προκύπτει ότι το ΤΕΣΥΔ ανταπεξέρχεται επιτυχώς στην εκπαιδευτική του αποστολή. Το πρόγραμμα σπουδών υπηρετεί με συνέπεια το στόχο για την διαμόρφωση πτυχιούχων με επαγγελματική πληρότητα ώστε να μπορεί να αναλάβει απευθείας εργασία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών των Δικτύων Υπολογιστών και των εφαρμογών τους.

Στον τομέα της αγοράς εργασίας οι παρατηρήσεις των αξιολογητών αφορούν την ακόμα πιο αποδοτική λειτουργία των πρακτικών εργασιών ώστε αυτές να λειτουργήσουν ως συνδετήριος κρίκος μεταξύ τμήματος και αγοράς εργασίας. Η επιτροπή διαπιστώνει το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ προσωπικού και σπουδαστών που αποτελεί ισχυρό στοιχείο επιτυχίας του τμήματος. Ερευνητικά το τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων έχει να επιδείξει εξαιρετική ερευνητική δραστηριότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια όσο και με την συμμετοχή του σε ανταγωνιστικά προγράμματα Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, στην έκθεση, στο πλούσιο δίκτυο συνεργασιών που έχει συστήσει το ΤΕΣΥΔ με άλλους ερευνητικούς φορείς και την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων.

Ωστόσο η επιτροπή αξιολόγησης στο πρακτικό αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι προσπάθειες του προσωπικού του τμήματος, παρόλο που βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, υπονομεύονται από την έλλειψη κτιριακών υποδομών που δεν επαρκούν για τους 970 σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΣΥΔ, η έλλειψη διοικητικού-τεχνικού προσωπικού καθώς και το μεγάλο πλήθος εκτάκτων καθηγητών που παρόλη την υψηλή του επιστημονική αξία υπονομεύει την ποιότητα σπουδών του τμήματος λόγω της προσωρινής φύσης της εργασιακής σχέσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ρητά ότι οι κτιριακές υποδομές σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για το πλήθος των σπουδαστών που εισάγεται στο ΤΕΣΥΔ κάθε εξάμηνο! Η επιτροπή όμως αναγνωρίζει ότι οι υποδομές, παρόλο που υπολείπονται, τυγχάνουν άριστης αξιοποίησης ενώ ήδη προγραμματίζεται η επέκταση τους. Οι αξιολογητές διαπιστώνουν το μαθησιακό έλλειμμα των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  που δημιουργεί προβλήματα στην πορεία τους στο ΤΕΣΥΔ, ενώ στηλιτεύεται το γεγονός ότι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης με φιλολογικό  υπόβαθρο καταλήγουν σε ένα τμήμα που απαιτεί υπόβαθρο τεχνολογικών γνώσεων και θετικών επιστημών. Κάποια θέματα που αφορούν τη διάθρωση του προγράμματος σπουδών καθώς και την ύλη κάθε μαθήματος αντιμετωπίζονται από το τμήμα πριν από την εξωτερική αξιολόγηση.

Περισσότερες πληροφορίες στο site της Α.ΔΙ.Π. www.adip.gr στην επιλογή εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης.

                                 

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...