°F | °C
invalid location provided
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022 19:05

 

 /Νέο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα για την απόκτηση Πιστοποιητικού με Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στην Αισθητική Προσχολική Αγωγή

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1/3/2021 - 30/04/2022

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 28/03/2022 - 18/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 21 ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 480

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET: 24.00

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δυνατότητα αποπληρωμής σε 5 δόσεις ΜΟΝΟ μέσω της ΕΕΜΑΠΕ........

  

ΕΓΓΡΑΦΗ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbWqVGXl3JFTPpkdlHTbMcl0JUHGY9zG1MUG0GmzxmVvqXRg/viewform

Πληροφορίες: https://primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-seminaria/item/531-aisthitiki-agwgo-prosxoliki-ekpaideusi

Αισθητική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση:

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και Πρακτικών

Από τη βρεφική ηλικία, ταυτόχρονα με τις πρώτες βιολογικές ανάγκες, εμφανίζεται μια εξίσου σημαντική ανάγκη που αφορά στη σωστή ανάπτυξη του παιδιού, και δεν είναι άλλη από την αισθητική απόλαυση μέσα από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ειδικά μέσα από το παιχνίδι, το βρέφος-νήπιο-παιδί πειραματίζεται, παρατηρεί και ανακαλύπτει τις δυνατότητές του ενώ, ταυτόχρονα εκφράζεται καλλιτεχνικά και αναπτύσσεται. Άλλοτε ομαδικά και άλλοτε ατομικά, ελεύθερα ή οργανωμένα το παιδί ενεργοποιείται με σκοπό να ικανοποιήσει τις ποικίλες ανάγκες του. Αντικείμενο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελούν, αφενός, το οριοθετημένο πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού που αφορά στην κοινωνική και στη συναισθηματική του ανάπτυξη και, αφετέρου, σε καλές πρακτικές τις οποίες προσφέρουν οι ποικίλες θεματικές του ώστε να λειτουργήσουν ανταποδοτικά απέναντι στο μαθητικό κοινό της πρώτης βαθμίδας της εκπαίδευσης ξεκινώντας από την μεταβρεφική ηλικία έως και τη μετάβαση στο δημοτικό σχολείο. Μέσα από τη μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την οργάνωση του υλικού αλλά και τις προτεινόμενες πρακτικές αναζητούνται τρόποι με τους οποίους ακόμα και εμπλεκόμενοι φορείς της εκπαίδευσης όπως το μουσείο και το σχολείο, μπορούν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη συνεργασία με πολλαπλά οφέλη, πάντα όμως με κύριο αποδέκτη το συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό. Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών της προσχολικής ηλικίας, τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς των χώρων που εργάζονται. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

 

Οι επιμορφούμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 

1. Να κατανοούν και να χειρίζονται με επάρκεια ζητήματα που αφορούν στην προσχολική αγωγή

 

2. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία.

 

3. Να συνθέτουν διδασκαλίες / δραστηριότητες, που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο του προγράμματος και που αποβλέπουν στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση τους.

 

4. Να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης,

 

5. Να πιστοποιήσουν την επαγγελματική κατάρτιση τους.

 

6. Να αναπτύξουν e-δεξιότητες σχετικές με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

 

7. Να αναμορφώσουν και να βελτιώσουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές τους, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής μουσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

8. Να σχεδιάζουν βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην Επαγγελματική Καλλιτεχνική Προσχολική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα υπάρχουν οι παρακάτω διδακτικές ενότητες με πλούσιο υλικό και σειρά τηλεσυνεδριών με πρακτικές εφαρμογές:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης και ειδικότερα σε:

 

εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς/παιδαγωγούς διαφόρων βαθμίδων στη Δημόσια, Ιδιωτική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (Προσχολική - Παιδικοί Σταθμοί & Νηπιαγωγεία -  Ωδειακή - Τμημάτων Μουσικής και Καλλιτεχνικής προπαιδείας - Πρωτοβάθμιας, ΚΔΑΠ),

απόφοιτους Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών όλων των γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων σε τυπικές δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης,

υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζει:

 

Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α΄, 29.01.2019).

Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).

Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α΄, 3.08.2021).

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

 

Κατά τη διάρκεια του 8μηνου (+21 ημέρες) Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δρ. Μαρία Αργυρίου

Τηλέφωνο: 22410-99152

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε.

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Θέματα Πιστοποίησης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)

Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.