Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα1659
mod_vvisit_counterΧθές4277
mod_vvisit_counterAll4063400
°F | °C
invalid location provided
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Πέμπτη, 01 Νοέμβριος 2018 22:04

 

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την υλοποίηση τμηματικών εργασιών για άρση επικινδυνότητας».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 4. Το υπ’ αριθ. 332937/8972 από 29/10/2018 έγγραφο της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας/ Δ.Τ.Ε./ Τμ. Συγκ. Έργων / Δομών.
 5. Την υπ’ αριθ. 2501/10/972-μζ΄ από 31/10/2018 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.Την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την χ/θ 59+681 έως την χ/θ 89+000, για την κατασκευή ασφαλτοτάπητα και την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, εργασιών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, καθώς και εργασιών πρασίνου.

2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 1/11/2018 έως και 21/12/2018, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 17:00΄ .

3. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίνονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δημ. – ΛΙΑΡΟΣ Χαρ. Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου .

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. Τ.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

(για ενημέρωση, δικές του ενέργειες και την επίδοση αντιτύπου στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 1. Α.Ε.Α./Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 3. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ /ΔΤΕ (fax 2610329452)
 4. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (fax 2641048498)
 5. Σ/Α Δ/ΝΣΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 6. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου
 7. Τοπικές εφημερίδες - Τοπικοί τηλεοπτικοί – Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

-Ο-

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Νικόλαος ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αστυνομικός Διευθυντής

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...