Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα1621
mod_vvisit_counterΧθές4031
mod_vvisit_counterAll4277394
°F | °C
invalid location provided
Ενημέρωση για τη ρύθμιση των αγροτικών χρεών
Δευτέρα, 07 Μάιος 2018 20:36

Δήλωση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου για τις προτάσεις της Ε.

Επιτροπής σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2020-2027

και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

 

«Πριν λίγες ημέρες η Ε. Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της για τοΠολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Αυτή την ώρα τις αξιολογούμε ώστε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση των θέσεων μας συνολικά ως Κυβέρνηση, μιας και οι προτάσεις αυτές διατρέχουν ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών μας.

Επιτρέψτε μου ωστόσο να κάνω κάποιες προκαταρκτικές εκτιμήσεις και σχόλια, με την επιφύλαξη βεβαίως, τόσο της αξιολόγησης που προανέφερα όσο και των νομοθετικών προτάσεων της Ε. Επιτροπής, όπου θα αποτυπωθούν και με σαφήνεια τα νούμερα για κάθε Κράτος-Μέλος.

Είναι σαφές ότι η ΚΑΠ υφίσταται μειώσεις, με βάση τις προτάσεις της Ε. Επιτροπής. Το ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ για την γεωργία μειώνεται σε σχέση με το υφιστάμενο, αν και συνολικά ο προϋπολογισμός αυξάνει.

Η ΚΑΠ, δυσανάλογα θα έλεγα, φαίνεται ότι θα σηκώσει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου που προκύπτει από το Brexit και τις νέες προτεραιότητες (Άμυνα, Μεταναστευτικό, Φύλαξη συνόρων κλπ) που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν μειώσεις στις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών μας αλλά και σημαντικές μειώσεις στο συνολικό φάκελο που αφορά στον Πυλώνα ΙΙ της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Ε.Επιτροπής οι μειώσεις αυτές δεν θα είναι μεγαλύτερες από 3,9% για τις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών μας και 5% για την ΚΑΠ συνολικά, ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας και εκτιμήσεις που ανεβάζουν σημαντικά αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα για τον 2ο Πυλώνα, αν δεν καλυφθεί ένα μέρος των απωλειών, αυξάνοντας τα όρια της εθνικής συγχρηματοδότησης.

Όπως αντιλαμβάνεστε, ποικίλουν οι εκτιμήσεις αναλόγως του βαθμού που λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός στην ΕΕ.

Από πλευράς μας, ως Κυβέρνηση, θα δώσουμε την μάχη, και για τον σκοπό αυτό θα ενημερώσω άμεσα τον Πρωθυπουργό για τις απόψεις μας, ώστε οι απώλειες αυτές να καταστούν όσο το δυνατό μικρότερες για τον κόσμο της γεωργίας και αν είναι δυνατό να εξαλειφθούν.

Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι υπάρχουν μια σειρά Κρατών-Μελών που πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις του προϋπολογισμού συνολικά αλλά και στο τμήμα που αφορά στη ΚΑΠ.

Ωστόσο, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μια ακόμα εκτίμηση. Όπως γνωρίζετε οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί μας ανά στρέμμα βρίσκονται στην κορυφή της ΕΕ και περίπου στο διπλάσιο του μέσου όρου ευρωπαϊκά, για μια σειρά από λόγους που δεν είναι της παρούσης.

Όλο το προηγούμενο διάστημα στις συζητήσεις για την ΚΑΠ, δουλέψαμε συστηματικά για να πείσουμε τα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες ότι, η ενίσχυση με βάση την έκταση δεν αποτελεί την συνολική και την πιο αντικειμενική εικόνα για την κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών της ΕΕ.

Για να είναι κανείς αντικειμενικός πρέπει να λάβει υπόψη μια σειρά παραμέτρων όπως το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, την κατανομή των ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, την ιδιαιτερότητα και την πολυμορφία της ελληνικής γεωργίας, το εύρος της διαφοράς μεταξύ του γεωργικού εισοδήματος και του εισοδήματος από τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες για κάθε Κράτος-Μέλος.

Νομίζω λοιπόν, ότι καταφέραμε να πείσουμε ότι αν η εξωτερική σύγκλιση, όπως λέγεται, πραγματοποιηθεί σε βάρος μερικών μόνο χωρών και με βάση την απόσταση που χωρίζει τις άμεσες ενισχύσεις τους από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, τότε οι συνέπειες θα είναι πολύ σημαντικές για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις της χώρας μας και όχι μόνο της χώρας μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ.   Η Ε. Επιτροπή υπολογίζει την μείωση σε σταθερές τιμές για την ΚΑΠ συνολικά στο 5% με αποπληθωριστή 1,1%  ενώ στους άλλους τομείς της οικονομίας υπολογίζει τον πληθωρισμό στο 2%! Αυτό επιμερίζεται σε απώλειες σε έως 3,9% για 16 Κ-Μ, 6 Κ-Μ θα δουν μικρότερες απώλειες ενώ 5 Κ-Μ (Βαλτικές , Ρουμανία, Πορτογαλία) θα αυξήσουν τον εθνικό τους φάκελο άμεσων ενισχύσεων.
   Η Farm Europe (δεξαμενή σκέψης) εκτιμά ότι οι συνολικές απώλειες για τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της ΚΑΠ θα φτάσουν έως -11,71% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2021-2027 ( μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση, και -16% για το 2027)  με ρυθμό πληθωρισμού 2%. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν ότι 9,56% υπολείπεται ο προϋπολογισμός του πρώτου πυλώνα κατά μέσο όρο για το 2021-2027 (δηλαδή -15% το 2027) ώστε να διατηρηθεί η τρέχουσα αξία των άμεσων ενισχύσεων ενώ για τον δεύτερο πυλώνα η συνολική μείωση αγγίζει το 21%.
    Η κατανομή των πόρων στον 2ο πυλώνα θα γίνει σύμφωνα με τις ιστορικές επιδόσεις αλλά και με αντικειμενικά κριτήρια. Συνεπώς χωρίς να δούμε τις νομοθετικές προτάσεις, όπως και για τον 1ο Πυλώνα,  δεν μπορούμε να ξέρουμε το ακριβές μέγεθος των απωλειών για την χώρα μας.
   Οι απώλειες για τον 2ο Πυλώνα μπορούν να περιορισθούν ως διατιθέμενοι πόροι διότι την μείωση των πόρων από πλευράς ΕΕ μπορεί να καλύψει η αύξηση της εθνικής συγχρηματοδότησης του Κράτους-Μέλους.
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ Ε.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Τρέχουσες Τιμές                                
     2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2021-2027
3. Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον    53.403    53.667    53.974    54.165    54.363    54.570    54.778    378.920
Γεωργία και Αλιεία    52.536    52.782    53.066    53.227    53.389    53.552    53.712    372.264
Ευρωπαϊκο Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (EAGF)    40.300    40.527    40.791    40.931    41.072    41.214    41.357    286.195
Ευρωπαϊκο Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (EAFRD)    11.259    11.259    11.259    11.259    11.259    11.259    11.259    78.811
Ευρωπαϊκο  Ταμείο Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων    827    843    860    877    895    913    926    6.140

Αρχική τοποθέτηση Αποστόλου στη Συνέντευξη Τύπου για τη ρύθμιση των κόκκινων

αγροτικών δανείων

 

Αν και το θέμα της ρύθμισης των αγροτικών χρεών, που σας καλέσαμε να συζητήσουμε σήμερα, έχει ήδη προεξοφλήσει τη δημοσιότητα , θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα, όχι γιατί αφορά στο χώρο που ως Υπουργείο υπηρετούμε, ο κ. Κόκαλης κι εγώ, αλλά και γιατί στην επικοινωνία μας με τους αγρότες έχουν αναδειχθεί πολλά ζητήματα που από τώρα πρέπει να διευκρινιστούν, πριν ανοίξει η σχετική πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων ρύθμισης, πράγμα για το οποίο θα μας βοηθήσει σημαντικά, όπως εξάλλου έχει κάνει μέχρι σήμερα, ο Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, ο κ. Κουρμούσης, που είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε .

Η ρύθμιση που σας παρουσιάζουμε αποτελεί μια παρέμβαση στο σύνολο σχεδόν των οικονομικών δεδομένων του αγρότη , γιατί όχι μόνο θα μειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις του , αλλά και θα του δώσει τη δυνατότητα ελέγχου των οικονομικών του .

Κατ΄ αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιους αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση;

Αφορά φυσικά πρόσωπα και μόνον , δηλαδή γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς όλους όσους οι οφειλές τους έχουν σχέση με αγροτική δραστηριότητα.

Δεύτερον και για ποιες οφειλές παρέχεται η δυνατότητα οι συγκεκριμένοι αγρότες να ζητήσουν να μπουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση ;

Για τις οφειλές :

- προς Εφορία για εισόδημα, ΦΠΑ κλπ και προς Πρώην ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές , μέσα από διαδικασίες που προβλέπονται από ισχύουσες ρυθμίσεις, όπως οι 120 δόσεις ,το κούρεμα των προσαυξήσεων και άλλα , που έχουν εξαγγείλει τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και

- προς Τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (κυρίως η πρώην Αγροτική Τράπεζα αλλά και άλλες ), οφειλές που σήμερα διαχειρίζονται από τη PQH.

Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι οφειλές :

Είναι αυτές των δανείων που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά γιατί η καθυστέρηση αποπληρωμής ξεπερνούσε τις 90 ημέρες την ημέρα μεταφοράς της Πρώην ΑΤΕ σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα, ενώ την 31/12/2017 πρέπει η καθυστέρηση να ξεπερνά τις 30 ημέρες.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή αν γίνει δεκτό το αίτημα :

-100% διαγραφή των τόκων υπερημερίας δανείων.

- Επί πλέον διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόμος 3259/2004 για τα πανωτόκια, σύμφωνα με τον οποίο για τους αγρότες οι οφειλές τους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου, όπως διαμορφώθηκε στη τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού.

Το σημαντικότερο είναι ότι παρέχεται ακόμη και η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους.

Οι εφαρμογές της ρύθμισης μπορούν να φτάσουν :

-Σε περίπτωση συνολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%.

-Σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.

Ο υφυπουργός και ο Γραμματέας διαχείρισης του Ιδιωτικού χρέους μπορούν να σας πουν περισσότερα .

   Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ κλείνοντας την παρέμβασή μου είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία γιατί πλέον στενεύουν τα περιθώρια .

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταφύγει είτε σε νομικές ενέργειες είτε στην πώληση των συγκεκριμένων δανείων σε fund.      Και μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική για το χώρο . Γι αυτό κι εμεί ήδη έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για τις οφειλές εκείνες   που δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση .

Θα αναφερθώ σε δεύτερο χρόνο .

Οι υπόλοιπες οφειλές του αγροτικού χώρου που βρίσκονται στη διαχειριστική επιμέλεια του εκκαθαριστή αφορούν στις ιδιωτικές και συνεταιριστικές μονάδες .

Αυτό που απασχολεί το Υπουργείο μας είναι ότι όσες από αυτές μπορούν να λειτουργούν ανταποκρινόμενες στα λειτουργικά τους έξοδα να συνεχίσουν να λειτουργούν .

Δεν θέλουμε ιδιαίτερα σε μια περίοδο που βγαίνουμε από τη κρίση να σταματήσουν να λειτουργούν τέτοιες μονάδες . Είμαστε σε επαφή γι αυτό το θέμα με τον εκκαθαριστή .

Όσον αφορά στις υπόλοιπες οφειλές τους, αν έχουν, προς τις άλλες τράπεζες μπορούν να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό .

Ιδιαίτερα όμως μας ενδιαφέρει, αυτή τη περίοδο, η προστασία της αγροτικής περιουσίας (γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) των συνεταιριστικών οργανώσεων που είναι εκτός δράσης . Ήδη 13 βρίσκονται σε εκκαθάριση.

Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας, (Από PQH, Γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτής της περιουσίας, μέσω του ΟΔΙΑΓΕΠ, που τον έχουμε συστήσει γι αυτό το σκοπό .