Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα4132
mod_vvisit_counterΧθές4005
mod_vvisit_counterAll3528232
°F | °C
invalid location provided
Περί άγνοιας ή εσκεμμένης
Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2017 19:59

παραπληροφόρησης στο έργο διάνοιξης του Διαύλου, συνέχεια…

Το γραφείο τύπου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προσέτρεξε να εγκαλέσει την παράταξή μας «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» σχετικά με τη νομιμότητα και τις φωτογραφικές διατάξεις που περιέχονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Επί του προκειμένου, έχουμε να απαντήσουμε τα εξής:

α) Ο όρος «φωτογραφική διάταξη» δεν είναι δικός μας, αλλά αναφέρεται εγγράφως και στην αριθ. πρωτ. 31889/7-12-2017 επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών προς το Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και στην επιστολή με αριθ. πρωτ. 2646/11-12-2017 της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΜΕΔΕ).

β) Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί «η αναθέτουσα αρχή να επιβάλει απαιτήσεις ως προς την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης σε όσους συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από εκτελεσθείσες συμβάσεις κατά το παρελθόν».

Παραλείπει όμως η δημοτική αρχή να αναφέρει ότι μπορεί να ορίζονται πρόσθετες απαιτήσεις για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στη διαδικασία όταν οι εν λόγω διατάξεις αφορούν δημόσιες συμβάσεις ειδικών έργων, των οποίων η κατασκευή απαιτείται να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους οικονομικούς φορείς.

γ) Επίσης, δεν αναφέρει ότι η πρόσθεση στη διακήρυξη επιπλέον όρων – όταν αυτό ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου – γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), όπως αναφέρουν και οι σχετικές επιστολές των ως άνω επαγγελματικών ενώσεων.

Τέλος, όσον αφορά το γεγονός ότι επί της διαδικασίας δεν υπήρξε ουδεμία ένσταση, δηλώνουμε ότι κάθε θιγόμενος επιλέγει τον τρόπο να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και εμείς ως δημοτική παράταξη, θεωρούμε ότι συμφέρον του δήμου είναι η συμμετοχή πολλών εργοληπτών στη συγκεκριμένη δημοπρασία…      

ΥΓ. Έχει λάβει γνώση του εγγράφου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το Τμήμα Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών;

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»