Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα2607
mod_vvisit_counterΧθές4201
mod_vvisit_counterAll5786335
°F | °C
invalid location provided
Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ

Καταπέλτης η πρόταση της Ε.Ε. για ανεξέλεκτες χωματερές, δηλητηριασμένα νερά από φυτοφάρμακα, αυθαίρετα σε υγροβιότοπους και λίμνες που νεκρώνουν  από τα απόβλητα.

Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνονται εννέα περιβαλλοντικές παραβάσεις, οι οποίες θα έπρεπε να α­ντιμετωπίζονται ως εγκλήματα που επι­σύρουν ποινές φυλάκισης 5 -10 ετών και πρόση­μο έως και 1,5 εκατομμύρια ευρώ. «Πολλές από τις επικίνδυνες για το περιβάλλον δραστηριότη­τες είναι απολύτως νόμιμες στην Ελλάδα», σημει­ώνει ο πρόεδρος της Greenpeace, τονίζοντας ότι οι προτεινόμενες ποινές της Επιτροπής για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα δεν είναι αποτρεπτικές για τον «ρυπαίνοντα». «Όταν το πλαφόν του προστίμου το οποίο θέτεις σε κάποιον που ρυπαίνει το περιβάλλον είναι 1,5 εκατ. ευρώ ενώ η επιτροπή ανταγωνισμού έχει ε­πιβάλει πρόστιμο 800 εκατ. ευρώ σε εταιρείες που δημιούργησαν καρτέλ για τον προσδιορισμό των τιμών σης βιταμίνες, είναι σαφές ότι η Ε.Ε. αντι­μετωπίζει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων ως κάτι σαφώς πιο σημαντικό απ' ό,τι η δημόσια υγεία και το περιβάλλον».

Αν τελικά η πρόταση της Κομισιόν υιοθετηθεί από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., τότε οι οικολογικές οργανώσεις στην Ελλάδα είναι έτοιμες να καταγγείλουν ορισμένα από «τα πιο τρανταχτά» διαρκή περιβαλλοντικά εγκλήματα.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ: Οι ανεξέλεγκτες χωματερές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υ­πουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς, στο σύνολο της χώρας έ­χουν καταγραφεί 2.626 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης α­πορριμμάτων από τους οποίους οι 1.850 έχουν κλείσει. «Ει­δικά στα ελληνικά νησιά η κατάσταση επιδεινώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εκδηλώνονται φω­τιές στις παράνομες χωματερές με αποτέλεσμα την απε­λευθέρωση διοξινών στο περιβάλλον», αναφέρει η Greenpeace.

Πέρα όμως από της 776 ανεξέλεγκτες «πηγές διοξινών» στην Ελλάδα, η κατάσταση εμφανίζεται ανεξέλεγκτη και στους καθόλα νόμιμους ΧΥΤΑ. Όπως συνέβη και στους Ταγαράδες το καλοκαίρι που πέρασε, έτσι και στα Άνω Λιό­σια το καλοκαίρι του 2003 είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά η ο­ποία διήρκεσε περίπου ένα μήνα με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν τεράστιες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών.

Η πρόταση της Κομισιόν

«Η παράνομη επεξεργασία, αποβολή και αποθήκευση απορριμμάτων και η σοβαρή υποβάθμιση στην ποιό­τητα την ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά έγκλημα».

 

Απόβλητα στην Κορώνεια

«Τρία χρόνια μετά τον θάνατο 30.000 πουλιών και όλων των ψαριών της λίμνης η βιομηχανική δραστηριότητα συνεχί­ζεται και μάλιστα εταιρείες στην περιοχή εφαρμόζουν τη μέθοδο του by-pass για τα απόβλητα τους: ένα ελάχιστο μέ­ρος περνάει από τη διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού αλλά τα περισσότερα καταλήγουν στη λίμνη της Κορώνει­ας ακατέργαστα με αποτέλεσμα να τη ρυπαίνουν», λέει ο κ. Μ. Τρεμόπουλος, νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, τότε.

«Επειδή είχε ξεραθεί η λίμνη και υπήρχαν συγκεντρώσεις αποβλήτων, όταν άρχισε να επαναπλημμυρίζει το 2003 με τις βροχές έγιναν κάποιες χημικές διεργασίες οι οποίες ο­δήγησαν στο πρόβλημα. Τα ψάρια είχαν εξαφανιστεί εντε­λώς και οι ιχθυολόγοι της περιοχής πραγματοποίησαν μεταφορά από τη Βόλβη. Όμως η λίμνη δεν είχε «θεραπευ­θεί», πέρασε ένα βακτήριο στη διατροφική αλυσίδα και φτά­σαμε στο θάνατο των πτηνών, αναφέρει ο κ. Σώκος από το επιτελείο της Κυνηγετικής Ομάδας Μακεδονίας Θράκης.

Η πρόταση της Κομισιόν

Η αποβολή υλικών που προκαλεί καθαρή ζημιά στην ποιότητα των υδάτων καθώς και σοβαρές βλάβες σε ζώα αποτελεί περιβαλλοντικό έγκλημα.

Αυθαίρετα σε υγροβιότοπους

Στην Ελλάδα, το 90% των υγροβιότοπων που εντάσσο­νται στη διεθνή συνθήκη RAMSAR - την ύψιστη μορφή προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο - αντιμετωπίζουν σο­βαρά προβλήματα από την ύπαρξη αυθαίρετων κτισμά­των. Η WWF έχει εντοπίσει πλήθος αυθαίρετων στα Δέλ­τα Έβρου, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα καθώς και στους υ­δροβιότοπους του Μεσολογγίου, του Αμβρακικού, στις λι­μνοθάλασσες της Θράκης, στο Κοτύχι και στον Σχινιά, που εντάσσεται σε Εθνικό Πάρκο. «Οι Πρέσπες είναι η καλύτερα προστατευόμενη περιοχή. Αυτό συμβαίνει ε­πειδή υπάρχει περιβαλλοντική οργάνωση που δραστη­ριοποιείται εκεί και όχι λόγω της παρουσίας του κράτους. Επειδή μιλάμε για μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά ε­γκλήματα δεν θα πήγαινε ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου στη φυλακή αλλά την ευθύνη θα την έφερε η αρχή που εί­ναι υπεύθυνη για την απομάκρυνση των αυθαίρετων»,» επισημαίνει η κ. Θεοδότα Νάντσου, από τη WWF.

Η πρόταση της Κομισιόν

Αποτελεί περιβαλλοντικό έγκλημα η σκόπιμη υ­ποβάθμιση προστατευόμενου βιοτόπου»

Τέφρα και μικροσωματίδια σε Κοζάνη - Πτολεμαΐδα

Η σωματιδιακή ρύπανση είναι το με­γαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή της Κοζάνης. Η ιπτάμενη τέφρα, που ανα­πνέουμε καθημερινά λόγω των εκπο­μπών από τις υψικαμίνους της ΔΕΗ αλ­λά και από τις αποθέσεις και τους ται­νιόδρομους μεταφοράς, προκαλεί απο­φρακτικές πνευμονοπάθειες, χρόνιες βρογχίτιδες, βρογχικό άσθμα και εμ­φύσημα», λέει ο πνευμονολόγος κ. Α­γάπιος Σαχινίδης.

Στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα λει­τουργούν 5 θερμοηλεκτρικοί σταθμοί που παράγουν το 70% της παραγωγής της χώρας σε ενέργεια, ενώ για να λει­τουργήσει ένας σταθμός ισχύος 1.200 μεγαβάτ χρειάζεται ημερησίως 54.000 τόνους λιγνίτη. Από αυτήν την ποσό­τητα το 15% μετατρέπεται σε τέφρα. Αν τα φίλτρα συγκρατούν το 99% αυτής, τότε ένας σταθμός 1.200 μεγαβάτ εκ­πέμπει 80 τόνους μικροσωματιδιακής τέφρας ημερησίως, ενώ όλοι οι σταθ­μοί στην περιοχή 100.000 τόνους ετη­σίως.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής, να γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τη συγκέντρωση των μικροσωματιδίων στο χωριό που βρίσκε­ται δίπλα από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση από τους υπεύθυνους. Πάντως, από τις 6 έ­ως και τις 13 Ιουλίου 2006, οπότε και πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική μελέτη ρύπων για την Ακρινή από το ΤΕΙ Κοζάνης, διαπιστώθηκε ότι μόνο μία ημέρα η συγκέντρωση των μικρο-σωματιδίων ήταν κάτω από το όριο 50 που ορίζει η Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα η μέση τιμή έφτανε τα 101, ενώ η μέγιστη τα 230.

«Από το 1996 και μετά οι σταθμοί της ΔΕΗ έχουν ιδιαίτερα μεγάλες εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο παλιά δε, λειτουργούσαν χωρίς καν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων», αναφέρει ο κ. Αχιλλέας Πλιθάρας από την περι­βαλλοντική οργάνωση WWF.

Απόρριψη βαρέων με­τάλλων σε Ευβοϊκό και Κορινθιακό Κόλπο

Καθ' όλα νόμιμη - αν και εγκληματι­κή, κατά τους ειδικούς - είναι έως τώ­ρα στην Ελλάδα η απόρριψη ετησίως 1,5 εκατ. τόνων σκουριάς, πλούσιας σε βαρέα μέταλλα, στον Βόρειο Ευβοϊκό, καθώς και 800.000 τόνων ερυθράς ιλύος (επίσης πλούσια σε βαρέα μέταλλα) που καταλήγουν στον Κορινθιακό Κόλπο α­πό βιομηχανική δραστηριότητα, επίσης κάθε χρόνο. Τα βαρέα μέταλλα, που εισέρχονται στη χλωρίδα και την πανίδα των συγκεκριμένων περιοχών και έπειτα στη διατροφική αλυσίδα των ανθρώ­πων, συνδέονται με νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως αναφέρουν οι ει­δικοί.

Η πρόταση της Κομισιόν

«Είναι εγκληματική η αποβολή ή εκπομπή υλικών που προκαλούν θά­νατο ή σοβαρές βλάβες σε ανθρώπους»

Η τοξική κληρονομιά της ΔΙΑΝΑ δίπλα σε σπίτια,  εγκαταστάσεις της ΔΙΑΝΑ είναι μολυσμένες ενώ ακριβώς δίπλα από τις αποθήκες υπάρχουν σπίτια

«Δεν έχει γίνει εξυγίανση του χώρου της ΔΙΑΝΑ, οι εγκα­ταστάσεις είναι μολυσμένες, ενώ ακριβώς δίπλα από τις αποθήκες υπάρχουν σπίτια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ό­μως είναι ότι έχουν ουσιαστικά επιβαρυνθεί το υπέδαφος και ένα δίκτυο ύδρευσης της περιοχής όπου υπάρχουν υ­πολείμματα επικίνδυνων ουσιών. Υπάρχει ένα σχετικά μι­κρό κονδύλι από τη νομαρχία για απόσμιση του χώρου αλλά δεν υπάρχουν κονδύλια ώστε να προχωρήσουμε σε πλήρη απορρύπανση».

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Δήμου Σταυ­ρούπολης Θεσσαλονίκης, κ. Νίκο Πασχαλούδη, η πυρκα­γιά στις αποθήκες της εταιρείας φυτοφαρμάκων, που σύμ­φωνα με καταγγελίες δεν είχε άδεια λειτουργίας έως το 1986, έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην περιοχή: η έκταση της αποθήκης, η οποία καταλαμβάνει αρκετά στρέμ­ματα έχει «ποτιστεί» από τις επικίνδυνες ουσίες των φυ­τοφαρμάκων, ενώ έχουν μολυνθεί το υπέδαφος και μέρος τού υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Επιπλέον, η με­λέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχε υποβάλει η ΔΙΑΝΑ είχε κριθεί ελλιπής - παρόλα αυτά η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά.

Όταν έκλεισε, όμως, στις αποθήκες ξέμειναν βαρέλια με άγνωστη ποσότητα επικίνδυνων χημικών, ενώ οι α­ποθήκες την ίδια στιγμή έμειναν ξέφραγο αμπέλι. Άγνωστοι, όπως καταγγέλλεται, έμπαιναν και έκλεβαν διάφο­ρα από τη βιομηχανία και κάπως έτσι, ως ατύχημα, ξέ­σπασε η μεγάλη πυρκαγιά.

«Θεωρητικά, αυτοί που είχαν αφήσει τις αποθήκες με τόσες επικίνδυνες ουσίες θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στη φυλακή και να πλήρωναν και ένα σημα­ντικό πρόστιμο», αναφέρει ο κ. Πλιθάρας από την WWF.

Η Πρόταση της Κομισιόν

«Η παράνομη λειτουργία εργοστασίου στο οποίο αποθηκεύονται επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε ανθρώπους ή στην ποιότητα του νερού, του εδάφους αποτελεί περιβαλλοντικό έγκλημα».

 

Η Σουηδία δείχνει τον δρόμο...

Πριν από 20 χρόνια, στις 26 Απριλίου του 1986, μια έκρηξη στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ σκόρπισε ένα ραδιενεργό πέπλο θανάτου πάνω από την Ευρώπη. Χιλιάδες άνθρω­ποι πέθαναν, εκατομμύρια άλλοι είδαν την υγεία τους να πλήττεται ανεπανόρθωτα. Είκοσι χρό­νια μετά, το λόμπι της πυρηνικής ενέργειας αντεπιτίθεται. Οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις (ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία κ.λπ.) και οι «πυρηνοκίνητες» εταιρείες προωθούν και πιέζουν για νέες επενδύσεις, μερικές απ' αυτές σε βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία. Η πυρηνική απειλή εί­ναι πάλι εδώ. Το αστείο είναι ότι οι υποστηρικτές των πυρηνικών εμφανίζονται αυτή τη φορά με οικολογικό προσωπείο! Θέλουν να μας σώσουν από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, από τις εκπομπές του πετρελαίου. Γιατί όμως η ανθρωπότητα να παγιδευτεί στο δίλημμα: διοξείδιο του άνθρακα ή ραδιενέργεια;

Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Πρόσφατα, για παράδειγμα, η Σουηδία κήρυ­ξε τον πόλεμο της ανεξαρτησίας από το πετρέλαιο, με στόχο την πλήρη απεμπλοκή μέσα στα επόμενα 15 χρόνια! Χωρίς να καταφύγει ούτε στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας ούτε σε νέα τεράστια υδροηλεκτρικά έργα. Η Σουηδία έχει κλείσει ήδη δύο από τους δώδεκα πυρηνικούς σταθμούς και παραμένει σταθερή στο στόχο της οριστικής εγκατάλειψης της πυ­ρηνικής ενέργειας.

Πώς θα καλυφθεί λοιπόν το «κενό» του πετρελαίου; Καταρχήν, με την ορμητική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκμετάλλευση στο έπακρο της δύναμης του αέρα με χιλιάδες ανεμογεννήτριες, μετατροπή των σκουπιδιών τους σε «πλούτο» βιοκαυσίμων και κυρίως αξιο­ποίηση του «πράσινου χρυσού» των σουηδικών δασών για την παραγωγή βιομάζας. Αλλά δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Η Σουηδία ανιχνεύει μια νέα εποχή. Προωθεί τη συνολική αλλαγή της κοινωνικής υποδομής, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Και πάνω απ' όλα μια βαθιά μετατροπή στην κοινωνική συνείδηση. Έναν άλλο πολιτισμό. Δεν μιλάμε για ιδανι­κές καταστάσεις. Δυσκολίες υπάρχουν πολλές και νέες αντιθέσεις θα εμφανισθούν. Θα χρεια­στούν ριζικές αλλαγές σε επιστημονικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο για ένα άλλο ενερ­γειακό μοντέλο, που δεν θα καταστρέφει τη Φύση και δεν θα υποβαθμίζει τον άνθρωπο. Αξίζει όμως να προσπαθήσουμε.

ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

  •  50 παράνομες χωματερές απειλούν άμεσα τη δημόσια υγεία.
  •  20% των επικίνδυνων σκουπιδότοπων περιέχουν τοξικά απόβλητα.
  •  0% Απορρόφηση των κοινοτικών κον­δυλίων σε 46 περιβαλλοντικά έργα.
  • 3.600 ανεξέλεγκτοι χώροι απόθεσης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα.
  •  2 δισ. € ετησίως θα υποχρεωθεί να καταβάλλει στην Ε.Ε. η Ελλάδα.
  • 1,87 εκ. τόνοι σκουπιδιών καταλήγουν κάθε χρόνο στα Άνω Λιόσια

 

ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ (11)

Δήμος Αμβρακίας. Θέσεις: Σρίμα, Μούσιας, Πλατανάκι, Γ. Φιδόκαστρου, Βάλτος Ράχης,

Δήμος Αράχθου. Θέσεις: Γαλατσίδι, Παλός, Καλομόδια

Κοιν. Μακρυνίτσας. Θέση: Αλώνια

Δήμος Κομποτίου. Θέσεις: Πινακούδια, Λάμπρο, Αρπάκουλα.

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (3)

Δήμος Αρκαλοχωρίου. Θέση: Λένικα

Δήμος Τεμένους. Θέση: Μουσούσου Κορφή

Δήμος Πολιανής. Θέση: Μέλισσα

Ν. ΛΕΣΒΟΥ(5)

Δήμος Πέτρας. Θέσεις: Μύλος, Τράπεζα, Πετρί 1, Πετρί 2

Δήμος Γέρας. Θέση: Πευκάρα.

Ν. Θεσπρωτίας(2)

Δήμος Παραποτάμου. Θέσεις Κόντρα, Μολόνδρα

Ν. ΑΧΑΪΑΣ (3):

Δήμος Λαρισσού. Θέσεις: Αγ. Αθανάσιος, Αγγινάρα, Μπάνια

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (1) :

Δήμος Ανωγείων. Θέση: Βιόλα

Ν. ΧΑΝΙΩΝ (1):

Δήμος Ελ. Βενιζέλου. Θέση: Σιόπατα

ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΕ -ΜΠΕ