Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα2517
mod_vvisit_counterΧθές4178
mod_vvisit_counterAll4261956
°F | °C
invalid location provided
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2018 14:09

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η 

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών από την χ/θ 6+380 έως την χ/θ 6+540 της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου « Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 184764/5104 από 22/06/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
5. Το υπ’ αριθ. 438 από 14/06/2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας « ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. “ ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. “ .  
6. Την υπ’ αριθ. 2501/10/983/19 – ζ΄ από 22/06/2018 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,  
   
Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών,  στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία  οχημάτων και εργαζομένων, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΡΘΡΟ (1)1.    Την εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από την χ/θ 6+380 έως την χ/θ 6+540 της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου και την διεξαγωγή αυτής μέσω παράπλευρης προσωρινής παρακαμπτήριας οδού, λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαίρεσης και εκ νέου κατασκευής των γεφυρών Γ03 και Γ04 στο ανωτέρω σημείο.   
2.    Την επιβολή περιορισμών, ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κινούμενων οχημάτων στo ανωτέρω σημείο, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΑΦΦ465ΧΘ7-ΤΦ73.    Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, κατά το χρονικό διάστημα από 25/06/2018 έως και 25/08/2018. ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. “ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.”, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από 25/06/2018 μέχρι 25/08/2018.ΑΡΘΡΟ (4)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Τ.Τ. Αγρινίου (Για ενημέρωση, δικές του ενέργειες και την επίδοση του στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του).ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1.      ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
      ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2.      Π.Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗΜΑ
      ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -  ΠΑΤΡΑ  
3.    ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4.    Σ/Α  Δ/ΝΣΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
5.    Τοπικές εφημερίδες
6.    Αστικό- Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας
7.    Τοπικοί τηλεοπτικοί - Ραδιοφωνικοί Σταθμοί            
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Αστυνομικός Διευθυντής Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...