Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα2283
mod_vvisit_counterΧθές7093
mod_vvisit_counterAll6646756
°F | °C
invalid location provided
Έγκριση της γνωμοδότησης
Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 18:33

 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείαςkoymoytsakos

με τροπολογίες του ευρωβουλευτή ΝΔ, κ. Γ. Κουμουτσάκου

 

Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Επιτροπή Περιβάλλοντος η γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Στο κείμενο ενσωματώθηκαν θετικές αναφορές για τη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία και αναδείχθηκε η σημασία προώθησης των στρατηγικών στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) με τροπολογίες του ευρωβουλευτή ΝΔ, κ. Γ. Κουμουτσάκου, ως εισηγητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η πρόταση κανονισμού εισηγείται τη δημιουργία νέου ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της υπό αναθεώρηση Κοινής Αλιευτικής Πολιτική της ΕΕ και θα παρέχει το συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη και χρηματοδότηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατεθεί στο ταμείο κονδύλιο ύψους 6,5 δισεκ. ευρώ για την περίοδο από το 2014 έως το 2020.

Στο κείμενο της γνωμοδότησης περιλήφθηκαν τροπολογίες του κ. Γ. Κουμουτσάκου, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην:

- στήριξη της κατάρτισης και εκπαίδευσης επιστημόνων και αλιέων και την προώθηση των επαγγελματικών ευκαιριών στα ναυτικά επαγγέλματα,

- ενίσχυση του παράκτιου, θαλάσσιου και νησιωτικού τουρισμού,

- προώθηση των στρατηγικών στόχων της ΟΘΠ, με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και τον ανταγωνισμό στις παράκτιες, νησιωτικές και απόκεντρες περιοχές, καθώς και την προστασία των περιοχών αυτών,

- στήριξη της ενασχόλησης των αλιέων με δραστηριότητες συμπληρωματικές της αλιείας, όπως εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τουρισμός,

- διατήρηση της δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε έκτακτες περιστάσεις,

- βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και συλλογής στοιχείων για τα αλιευτικά αποθέματα,

- περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των σωμάτων ακτοφυλακής των κρατών μελών με την προοπτική δημιουργίας Ευρωπαϊκού Σώματος Ακτοφυλακής,

- επανεισαγωγή αναφορών για την υποχρέωση κύρωσης και υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) από τρίτες χώρες.

***

"Η υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων που θέτει το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα αποτελεί σημαντική πρόκληση -και ευκαιρία. Η πλήρης αξιοποίηση του από τις νησιωτικές, θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές πρέπει να είναι σταθερή επιδίωξη, ειδικά από τη χώρα μας", υπογράμμισε ο κ. Γ. Κουμουτσάκος μετά την ψηφοφορία.